ESZA 200Kedvezményezett neve: Beled Város Önkormányzata
Projekt címe: Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00023
Szerződött támogatás összege:249 834 601,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása
A projekt célja: a humán közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelésével és az azokhoz történő hozzáférés javításával csökkenjenek a területi különbségek, erősödjön a társadalmi felzárkózás folyamata
 
A projekt rövid műszaki tartalma
A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg Beled Város Önkormányzatának vezetésével, Répcelak, Rábakecöl, Mihályi és Kisfalud települések önkormányzatainak részvételével.
 
A program megvalósulásának 2 éves időszaka alatt a humán közszolgáltatások sok területén kerülnek megrendezésre közösségi programok. melyek között megtalálhatunk majd tömegsport programokat, az egészségfejlesztéshez kapcsolódó előadásokat, szűrővizsgálatokat, prevenciós tanácsadásokat, míg a közösségszervezés területén a kultúrák közötti párbeszéd jegyében a nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek szervezése, támogatása fog megvalósulni.
 
A projekt lehetőséget biztosít a humán területen dolgozó intézményekkel és civil szervezetekkel való szoros együttműködésre, az intézmények szervezetfejlesztésére, a hosszú távú cselekvési tervek, intézkedési programok, fejlesztési lehetőségek kidolgozására.
 
A projekt másik jelentős célja a rászoruló inaktív lakosság visszasegítése a munkaerőpiacra, valamint a hátrányos helyzetű egyedi igényeken alapuló segítségre szoruló családok támogatása, egyedi személyre szabott személyes támogatáson keresztül.
 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. 03.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 02. 28.

További információ, Beled város honlapján >>>